Số lượng: 82

Đơn giá: 299

ANH HÙNG KỲ BẢO

Thế giới Cửu Âm Truyền Kỳ mới lạ và rộng lớn, Anh Hùng Kỳ Bảo tựa như món quà hẹn ước, ôn lại tình nghĩa giang hồ. Lưu ý: Một tài khoản chỉ sử dụng loại kỳ bảo này duy nhất một lần trong máy chủ đang chơi.

50000 Xu

50000 Xu

+ Số lượng: 1

Sử dụng nhận được 50000 Xu

Túi Mở Rộng III (3 ngày)

Túi Mở Rộng III (3 ngày)

+ Số lượng: 1

Dùng để tăng thêm 18 ô chứa đồ trong túi đồ.

DANH TUẤN GIANG HỒ (3 NGÀY)

DANH TUẤN GIANG HỒ (3 NGÀY)

+ Số lượng: 1

Sử dụng nhận đặc quyền Danh tuấn giang hồ trong 3 ngày

Rương Trang Bị Phẩm Tím

Rương Trang Bị Phẩm Tím

+ Số lượng: 1

Sử dụng ngẫu nhiên được rương trang bị Tím cùng cấp

Khu Ma Lệnh

Khu Ma Lệnh

+ Số lượng: 1

Sử dụng trực tiếp kích hoạt kỳ ngộ Tâm Ma. Sau khi chiến thắng Tâm Ma có thể nhận được nhiều tàn quyển nội công. Nhận được khi đạt cấp 20.

Số lượng: 87

Đơn giá: 999

CỬU ÂM KỲ BẢO

Ẩn chứa kho tàng bí ẩn và cơ hội lĩnh ngộ nội công tuyệt học, võ lâm mật truyền, lệnh bài Danh Tuấn và vô số linh đan diệu dược. Lưu ý: Một tài khoản chỉ sử dụng loại kỳ bảo này một lần trong máy chủ đang chơi.

Danh Tuấn Giang Hồ (14 ngày)

Danh Tuấn Giang Hồ (14 ngày)

+ Số lượng: 1

Sử dụng nhận đặc quyền Danh tuấn giang hồ trong 14 ngày

Tàn Quyển Nội công

Tàn Quyển Nội công

+ Số lượng: 50

Tàn quyển nội công, thu thập đủ số lượng có thể đổi các loại bí kíp nội công giang hồ tại Cao Thủ Giang Hồ.

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

+ Số lượng: 10

Sử dụng nhận được 10,000 điểm kinh nghiệm.

Bách Linh Đan

Bách Linh Đan

+ Số lượng: 5

Đan dược bổ trợ gấp đôi điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp.

Huyền Ngọc Phấn

Huyền Ngọc Phấn

+ Số lượng: 5

Nguyên liệu quý hiếm dùng để cường hóa trang bị phẩm cao.

Vinh Dự Võ Lâm

Vinh Dự Võ Lâm

+ Số lượng: 5

Sử dụng nhận được 100 điểm Vinh Dự. Sử dụng để đổi các nguyên liệu, vật phẩm quý hiếm tại tiệm Vinh Dự - Lôi Đài.

Khu Ma Lệnh

Khu Ma Lệnh

+ Số lượng: 5

Sử dụng trực tiếp kích hoạt kỳ ngộ Tâm Ma. Sau khi chiến thắng Tâm Ma có thể nhận được nhiều tàn quyển nội công.

Số lượng: 64

Đơn giá: 999

NGẠO KIẾM KỲ BẢO

Bảo vật Hoàng Kim lừng lẫy giang hồ thất lạc bấy lâu nay đã tái xuất. Một khi sở hữu kỳ bảo này, cho dù là Tiểu Hữu Danh Khí cũng có thể vinh danh võ lâm. Lưu ý: Một tài khoản chỉ sử dụng loại kỳ bảo này một lần trong máy chủ đang chơi.

[Cực phẩm] Bôn Tiêu (14 ngày)

[Cực phẩm] Bôn Tiêu (14 ngày)

+ Số lượng: 1

Một trong 8 thần mã của Chu Mục Vương. Uy mãnh phi thường, chạy xa ngàn dặm không mệt mỏi.

Tu Luyện châu

Tu Luyện châu

+ Số lượng: 2

Đan dược bổ trợ, sử dụng nhận gấp 4 lần điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp.

Vinh Dự Võ Lâm 2

Vinh Dự Võ Lâm 2

+ Số lượng: 10

Sử dụng nhận được 100 điểm Vinh Dự. Sử dụng để đổi các nguyên liệu, vật phẩm quý hiếm tại tiệm Vinh Dự - Lôi Đài.

Kinh Nghiệm Đan (Tiểu)

Kinh Nghiệm Đan (Tiểu)

+ Số lượng: 4

Đan dược đặc biệt sử dụng nhận được 50,000 điểm kinh nghiệm.

Rương Hoàng Kim

Rương Hoàng Kim

+ Số lượng: 1

Mở ra nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị Hoàng Kim.

Lệnh Bài Sư Môn

Lệnh Bài Sư Môn

+ Số lượng: 2

Lệnh bài phát thưởng cho đệ tử môn phái, sử dụng nhận 1,000 điểm tích lũy cống hiến sư môn. Dùng để đổi bí kíp, đồ phổ, nguyên liệu chế tạo trang bị môn phái.

Khu Ma Lệnh

Khu Ma Lệnh

+ Số lượng: 5

Sử dụng trực tiếp kích hoạt kỳ ngộ Tâm Ma. Sau khi chiến thắng Tâm Ma có thể nhận được nhiều tàn quyển nội công.

Số lượng: 69

Đơn giá: 999

VÕ LÂM KỲ BẢO

Tương truyền Giới Chỉ huyền thoại của võ lâm tứ hải là kỳ bảo đang được săn lùng nhiều nhất trong Cửu Âm Truyền Kỳ. Liệu ai sẽ là người sở hữu vinh dự này? Lưu ý: Một tài khoản chỉ sử dụng loại kỳ bảo này một lần trong máy chủ đang chơi.

Vô Danh Giới Chỉ (14 ngày)

Vô Danh Giới Chỉ (14 ngày)

+ Số lượng: 1

Giới chỉ huyền thoại: Vinh quang chỉ dành cho những ai thực sự muốn có Kháng tất cả: + 110 điểm Sinh lực tối đa: +200 điểm Tăng công kích kỹ năng: +10%"

Rương Hoàng Kim

Rương Hoàng Kim

+ Số lượng: 2

Mở ra nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị Hoàng Kim.

Lệnh Bài Sư Môn

Lệnh Bài Sư Môn

+ Số lượng: 2

Lệnh bài phát thưởng cho đệ tử môn phái, sử dụng nhận 1,000 điểm tích lũy cống hiến sư môn. Dùng để đổi bí kíp, đồ phổ, nguyên liệu chế tạo trang bị môn phái.

Tiên Thảo Lộ

Tiên Thảo Lộ

+ Số lượng: 5

Dược lộ đặc biệt giúp nhận gấp đôi điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp.

Quả Hoàng Kim

Quả Hoàng Kim

+ Số lượng: 4

Sử dụng nhận được 50,000 điểm kinh nghiệm.

Khu Ma Lệnh

Khu Ma Lệnh

+ Số lượng: 5

Sử dụng trực tiếp kích hoạt kỳ ngộ Tâm Ma. Sau khi chiến thắng Tâm Ma có thể nhận được nhiều tàn quyển nội công.

Vinh Dự Võ Lâm

Vinh Dự Võ Lâm

+ Số lượng: 5

Sử dụng nhận được 100 điểm Vinh Dự. Sử dụng để đổi các nguyên liệu, vật phẩm quý hiếm tại tiệm Vinh Dự - Lôi Đài.

Số lượng: 31

Đơn giá: 2899

COMBO TÌNH NGHĨA GIANG HỒ

Dù chọn tiền tài hay danh vọng, con đường chinh phạt giang hồ không thể thiếu tình anh em bằng hữu. Lưu ý: Một tài khoản chỉ sử dụng gói kỳ bảo này một lần trong máy chủ đang chơi.

CỬU ÂM KỲ BẢO

CỬU ÂM KỲ BẢO

+ Số lượng: 1

Ẩn chứa kho tàng bí ẩn và cơ hội lĩnh ngộ nội công tuyệt học, võ lâm mật truyền, lệnh bài Danh Tuấn và vô số linh đan diệu dược

NGẠO KIẾM KỲ BẢO

NGẠO KIẾM KỲ BẢO

+ Số lượng: 1

Bảo vật Hoàng Kim lừng lẫy giang hồ thất lạc bấy lâu nay đã tái xuất. Một khi sở hữu kỳ bảo này, cho dù là Tiểu Hữu Danh Khí cũng có thể vinh danh võ lâm.

VÕ LÂM KỲ BẢO

VÕ LÂM KỲ BẢO

+ Số lượng: 1

Tương truyền Giới Chỉ huyền thoại của võ lâm tứ hải là kỳ bảo đang được săn lùng nhiều nhất trong Cửu Âm Truyền Kỳ. Liệu ai sẽ là người sở hữu vinh dự này?