Giftcode
"Cửu Âm Truyền Kỳ" xây dựng dựa trên thế giới võ hiệp rộng lớn của Kim Dung. Cùng với các nội dung – tính năng hấp dẫn, Cửu Âm Truyền Kỳ sẽ đem đến cho người chơi những trải nghiệm về một thế giới võ hiệp chân thực và sống động nhất.

Tiên Thảo Lộ

Số lượng: 1

Sơ Cấp Bạch Cầu Hoàn

Số lượng: 1

Tuyết Liên Thảo

Số lượng: 1

Túi Đan Dược

Số lượng: 2

Hộ Thân Phù

Số lượng: 2