Phiên bản mới: Hoạt động Trồng cây Bát Nhã

11/11/2017

Với hàng trăm ngàn điểm kinh nghiệm và nhiều phần thưởng hấp dẫn cho mỗi cây Bát Nhã trồng được, đây được coi là một hoạt động không thể bỏ qua trong phiên bản mới.

Giới thiệu

  • Phân loại: Hoạt động PVP
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật có cấp độ 40 trở lên
  • Thời gian mở: Cả ngày
  • Số lần được tham gia: Tối đa được trồng 3 cây/ngày, người chơi có Danh tuấn được trồng 5 cây/ngày
  • Phần thưởng: Exp, Tu vi

Nội dung

  • Để tham gia hoạt động, người chơi cần những vật phẩm sau:

- Ngọc Thủy: một loại nước tinh khiết dùng để tưới cây, có thể mua ở Tạp Hóa với giá 100 bạc/bình.

- Hạt Giống TiểuHạt Giống Đại: mua ở Trân Các hoặc đánh boss cấm địa, có thể giao dịch.

  • Khi có Hạt Giống chỉ có thể đến map Nam Lạc Dương để trồng cây, ở các khu vực khác sẽ không thể trồng cây được.
  • Sau khi gieo hạt, người chơi cần phải tưới nước để cây trưởng thành rồi mới có thể thu thập được..

Giao diện tưới nước

Giao diện thu hoạch

Lưu ý

Trong quá trình trồng cây, sau một thời gian phải tưới nước nếu không cây sẽ khô héo và dẫn tới chết.

Sau khi trưởng thành cây sẽ tồn tại 5 phút, nếu không thu hoạch hoặc bị cướp sẽ biến mất.

Trong 1 thời điểm chỉ có thể trồng 1 loại cây duy nhất.

  • Ngoài ra, người chơi có thể cướp được Hạt giống tương ứng khi bật PK tiêu diệt cây của người chơi khác.
  • Phần thưởng của hoạt động chỉ nhận được sau khi thu hoạch cây trồng thành công. Số lượng kinh nghiệm và tu vi nhận được sẽ dựa vào cấp độ nhân vật của người chơi.

 

Cáo thị

Chưởng quản kính bút