Phiên bản mới: Tính năng sôi nổi trong Cửu Âm Truyền Kỳ

11/11/2017

Chuỗi hoạt động sôi nổi mục đích giúp người chơi mới dễ dàng tiếp cận các hoạt động thường ngày trong Cửu Âm Truyền Kỳ. Khi hoàn thành mốc sôi nổi sẽ đạt được nhiều phần thưởng giá trị.

 

Cách thức tham gia

Đại hiệp nhấn vào icon Hoạt Động (phím tắt:O) để mở giao diện sôi nổi

 

Giao diện hoạt động sôi nổi

Hoàn thành mỗi hoạt động sôi nổi sẽ nhận được 10 điểm sôi nổi. Mỗi ngày hoàn thành tất cả chuỗi sôi nổi sẽ nhận được tối đa 100 điểm sôi nổi.

Khi đạt mốc điểm sôi nổi thì đại hiệp có thể click nhận quả sôi nổi để nhận phần thưởng là kinh nghiệm, tu vi, bạc...

 

Cáo thị

Chưởng quản kính bút