Phiên bản mới: Cấm địa Tàng Kiếm Sơn Trang

11/11/2017

Gần đây Tàng Kiếm Sơn Trang tỏ ra thần thần bí bí, canh phòng nghiêm ngặt. Có tin tức đồn rằng vụ tấn công Tàng Thư Các lấy trộm bí tịch trấn phái của Võ Đang vừa qua có liên quan tới Tàng Kiếm Sơn Trang.

Các anh hùng đại hiệp lập tức lên đường tới Tàng Kiếm Sơn Trang điều tra, thăm dò tin tức!

Giới thiệu

 • Phân loai: Phụ bản
 • Đối tượng tham gia: Là tổ đội có ít nhất từ 3 người trở lên, đồng thời tất cả thành viên phải trên cấp 65 và còn lượt tham gia.
 • Thời gian mở: Cả ngày
 • Số lần được tham gia: Mỗi ngày sẽ có 2 lượt miễn phí, nếu muốn tham gia thêm thì cần phải có vật phẩm Tàng Kiếm Thiếp mua tại Trân Các để tăng số lượt tham gia (tối đa 5 lần dùng).
 • Phần thưởng: Kinh nghiệm, Tàng Kiếm Kỳ Thạch, Trang bị,… Đặc biệt là bộ nội công giang hồ phẩm Vàng Tọa Vong Công và 2 võ học mới Thiên Mã Hành Không, Tam Hoành Sáo Nguyệt.

Nội dung

 • Để tham gia phụ bản, đội trưởng sẽ báo danh tham gia tại NPC Sứ Giả Tàng Kiếm tại Thành Đô (467;167). Các thành viên tham gia trong đội cần phải đứng gần đội trưởng để được dịch chuyển vào map phụ bản.
 • Phụ bản bao gồm có 7 ải tất cả, mỗi ải sẽ có quái và Boss trấn giữ (trừ ải 6). Boss của mỗi ải chỉ xuất hiện sau khi đã tiêu diệt hết các quái tại ải đó.
 • Tiêu diệt Boss thành công sẽ nhận được phần thưởng cho mỗi ải, đồng thời sẽ xuất hiện các vật phẩm nhiệm vụ cần phải thu thập để phá ải cuối cùng.
 • Các vật phẩm nhiệm vụ thu thập bao gồm: Mộc Kiếm, Hỏa Kiếm, Thủy Kiếm, Kim Kiếm, Thổ KiếmBí kíp Phá Ngũ Hành Kiếm Trận có thể thu thập ngay nếu đủ 5 phái trong tổ đội, hoặc để khi đến boss cuối thì thu thập vật phẩm. Các vật phẩm nhiệm vụ sẽ biến mất sau 60 phút hoặc sau khi rời phụ bản.

 • Tại ải cuối cùng sẽ xuất hiện Ngũ Hành Kiếm Trận. Tổ đội lúc này cần phải dùng quy tắc ngũ hành tương khắc để phá kiếm trận Kim Kiếm Trận Nhãn Cầu Hỏa Kiếm. Nếu phá sai quy tắc ngũ hành sẽ bị tổn thất sinh lực.

 • Sau khi phá xong kiếm trận sẽ xuất hiện boss cuối cùng, tiêu diệt thành công boss sẽ kết thúc phụ bản.

Phần thưởng

 • Phần thưởng cố định dành cho những thành viên trong tổ đội khi kết thúc mỗi ải sẽ gồm kinh nghiệm dựa vào cấp độ nhân vật và Tàng Kiếm Kỳ Thạch.

 • Ngoài ra sau khi tiêu diệt boss sẽ có cơ hội nhận được các loại trang bị, vật phẩm cực hấp dẫn như: Tàn quyển Tọa Vong Công, Tàn quyển Thiên Mã Hành Không, Tàn quyển Tam Hoành Sáo Nguyệt dùng để đổi lấy bộ nội công và võ học mới tại NPC Tàng Kiếm Sứ Giả.

 

Cáo thị

Chưởng quản kính bút