Phiên bản mới: Nội công và võ học mới

11/11/2017

Vốn là bí tịch trấn phái nổi danh của môn phái Võ Đang nhưng lại bị đánh cắp, nghe đồn rằng có liên quan đến Tàng Kiếm Sơn Trang.

Các bí kíp bị đánh cắp bao gồm: Nội công giang hồ phẩm vàng: Tọa Vong Công và 2 tuyệt chiêu điều tức chân truyền của Võ Đang nội gia là Thiên Mã Hành Không Tam Hoành Sáo Nguyệt.

Nội công Tọa Vọng Công

Hình ảnh Nội công

Cấp vị: Giang hồ

Số tầng: 36

Cách kiếm: Thông qua đánh Boss, mở thưởng Tàng Kiếm Sơn Trang nhận được Tàn quyển nội công Tọa Vong Công, đem đổi tại NPC Sứ Giả Tàng Kiếm

Hiệu quả: Dùng nội lực trung hòa sát thương. Chuyển % sát thương nhận phải thành tổn thất nội lực, mỗi điểm nội lực trung hòa được điểm sát thương nhất định. Khi nội lực thấp hơn 10% hiệu nội lực hộ thân sẽ mất tác dụng.

 

Võ học Thái Cực Quyền

Binh khí: Không

Cự ly: Cận thân

Đặc tính: Đơn chiến, quần chiến

Loại võ học: Tuyệt học

Cách kiếm: Thông qua đánh Boss và mở thưởng Tàng Kiếm Sơn Trang nhận được Tàn quyển võ học Tàng Kiếm để đổi 2 kĩ năng này tại NPC Sứ Giả Tàng Kiếm.

Chiêu thức bao gồm: Thiên Mã Hành Không và Tam Hoành Sáo Nguyệt

Chiêu thức Tên chiêu thức Hiệu quả
  Thiên Mã Hành Không Tuyệt kỹ điều tức đặc biệt của Võ Đang phái, nghịch chuyển tỷ lệ Sinh Lực với tỷ lệ Nội Lực hiện tại của bản thân
  Tam Hoành Sáo Nguyệt Tuyệt kỹ thổ nạp vận dụng chân khí đặc biệt của Võ Đang phái, trong số giây nhất định, mỗi giây khôi phục lượng điểm Nội Lực nhất định

 

Cáo thị

Chưởng quản kính bút