Phúc Duyên Cửu Nhật

Nội dung

  • Trong 9 ngày đầu mở máy chủ, các đại hiệp đăng nhập tích lũy số ngày càng nhiều, phần thưởng sẽ càng phong phú
  • Ngoài ra, mỗi ngày đều sẽ có mục tiêu để các đại hiệp phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được quà thưởng.

 

Quà tặng
Tâm pháp tăng cấp dễ dàng Bí tịch nội công mạnh mẽ Bảo rương nhiều vật phẩm giá trị Bảo thạch quý hiếm Sủng vật đặc biệt