Tính năng đặc sắc

 • Ngũ đại môn phái - Ngũ hành tương sinh tương khắc

 • Hệ thống trang bị Ngũ hành phong phú đa dạng

 • Giám định ngẫu nhiên thuộc tính

 • Trang bị dòng ẩn có kích hoạt

 • Thuộc tính đa dạng tự do sáng tạo

 • Treo chợ, bày bán

 • Săn boss lượm đồ, làm giàu không khó

 • Nâng cấp theo hướng của bạn

 • Tu luyện các loại nội công không giới hạn

 • Cân bằng kĩ năng của các môn phái

  Con đường giúp bạn trở thành một Huyền thoại mới trong Võ Lâm
 • Chiến trường Nhạn Môn Quan 100 vs 100

 • Lôi Đài Tỷ Võ 1 vs 1

 • Hạ gục Tuyệt Đỉnh Cao Thủ

 • Thăng cấp cùng Đoạt Linh Quả

 • Khám phá Hán Vương Bảo Tàng

Bạn cần hỗ trợ ?